You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

אתרי תיירות


עפיפונים

כפר הנוער נהר הירדן

הצעה לשילוב של פיסול סביבתי כמרכיב נושאי אל תוך כפר הנוער נהר הירדן. בכיכר המרכזית של הכפר בחרנו למקם "פסל עפיפונים" - מערך קבוע של כ-35 עפיפונים היוצרים תנועה עם כל רוח קלה ונשארים במצב תנופה-תנועה קבוע כאשר אין רוח. העפיפונים מחוברים על מוטות מנירוסטה גמישים בגבהים 8-12 מטר. הפיסול הסביבתי באיזורי הכפר חוזר על אותם עפיפונים בקבוצות של 3-5. ההצעה כוללת שילוב פינות ישיבה שמעליהן אלמנט קירוי - ממברנה של "עפיפון". קונסטרוקציה מינימלית מעוגנת למערך ישיבה בנוי ועליה מתוחה ממברנה להצללה ולהגנה משמש וגשם.

הקודם    אתרי תיירות    הבא

created by tarrlink