You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

מוזיאונים


ברגן בלזן

תחרות בינלאומית לעיצוב תהליך הביקור וההזדהות במחנה ההשמדה. בלב ההצעה- כריתת כל העצים בתחום המחנה עד לגובה של 1.20 מטר כדי לסמל את קיפאון החיים בתוכו. צריפי העץ הארוכים מסומנים על פני הקרקע בלבד כצל תמיד לדיראון עולם. מרכז המבקרים החדש בנוי כאורכו של צריף טיפוסי ומקומת התצפית נפרש גודלו הנורא של כר ההשמדה. בתחנת הרכבת – מיצג ענק של "קרונות" פלדה ומתוכם גריעות של דמויות אדם בגודל טבעי.

 

הקודם    מוזיאונים    הבא

created by tarrlink