You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

מוזיאונים


תחרות מוזיאון שואה

בואנוס איירס
תחרות מוזמנים בינלאומית לתכנון מוזיאון השואה בבניין היסטורי בלב העיר. הרעיון המרכזי הוא קו אורך העובר מהרחוב ועד לקצה המבנה, המסמל את רצף האירועים ערב עליית הנאצים לשלטון ועד יישום הפתרון הסופי. המבקרים נעים עם התרבות היהודית באירופה בעקבות ההתרחשויות עד לגורלה הבלתי נמנע וכך "חיים" את כל הזוועות. הקומפלקס מכיל בנוסף אודיטוריום, ספריה, אוספים אותנטיים של הניצולים שברחו לדרום אמריקה ואגף המייחד פרק לחלקם של שלטונות ארגנטינה בהברחת פושעי מלחמה. ההצעה זכתה במקום ראשון.

הקודם    מוזיאונים    הבא

created by tarrlink