You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

אתרי תיירות


עמק דוד, עמק האלה

כפר נופש תנ"כי ואתר שחזור קרב דוד וגלית

פרויקט "עמק דוד" ימוקם לפתחו של עמק האלה כחלק מ"ארץ התנ"ך", בערוץ נחל נסתר שיאפשר ניתוק מהסביבה המודרנית לשמירה על אופיו וייחודו. הפרויקט יהיה שחזור אותנטי הבנוי משתי מערכות נופש:
כפר נופש מלונאי תנכ"י משוחזר מהתקופה הישראלית (מלכות דוד) המציע נופש ייחודי במקום שקט ורגוע במבנים משוחזרים מתקופת המלכים לחוויה מיוחדת באווירה ואותנטית.
שחזור קרב דוד וגוליית בעמק האלה בהשתתפות אורחי המלון וקבוצות תיירים שישתתפו הלכה למעשה בתפקידי הגיבורים, ישראלים ופלישתים, וישחזרו את הדרמה.

הקודם    אתרי תיירות    הבא

created by tarrlink