You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית
פרויקטים חינוכיים
בפרויקטים חינוכיים אנו מתמודדים מחד, עם מערכת החינוך הפורמאלי ומאידך, עם קהלי יעד שונים ומגוונים.
אנו נדרשים בו זמנית לתת מענה ותמיכה לצורכי החינוך הפורמאלי, אך עם זאת, הצלחת הפרויקט מותנית ביצירת מערכת חוויתית-לימודית שונה מזו הקיימת בבתי הספר.

דרך החוויה, ההתנסות והגילוי, אנו מצליחים לגרות את המבקרים להתחקות, להתעניין ולהפנים תכנים.
בכל פרויקט חינוכי חייב הנושא לחדור את המבקר, צעיר ומבוגר, דרך הבטן, אל הלב, ומשם אל הראש.

המשרד עוסק בפיתוח פרוגרמה תכנית ואדריכלית, ובתיכנון ועיצוב פארק ומוזיאון למדע בבאר שבע, בכתיבת פרוגרמה ותיכנון רעיוני עבור מרכז חינוכי-חוויתי ללימודי מדע וטכנולוגיה באשדוד וגיבש הצעה רעיונית ותכנון ראשוני עבור פארק חלל ע"ש הקולומביה ביבנה

פרויקטים

created by tarrlink