You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

אתרי תיירות


פארק "ארצות הגליל"

בשיתוף אמיל מיטראה אדריכלים ויורם מילר אדריכלות נוף
בגיבוש תפיסת הפארק נלקחו בחשבון מרכיבי פעילות שונים המצויים כבר ביישובי הסביבה על מנת להשלימם ולהביא לשגשוגם, נכללו מרכיבים המיועדים להוות מנוף להעלאת רמת הלמידה באזור הצפון ולשמש אבן שואבת ליזמים, משקיעים ואנשי עסקים בתחום תעשיות עתירות ידע.
שלושת מרכיבי הפארק נועדו ליצור מוקד משיכה עשיר ומגוון: ספארי "ארץ הגליל" ובשוליו כפר נופש ייחודי , החלל והטכנולוגיה המתקדמת - יצירת מוקד חוויתי, מדעי וחינוכי , המים והשלג - מוקד משיכה לאוהבי מקצועות ספורט מים אתגרי, והחלקה במקצועות הסקי לאורך כל השנה.

הקודם    אתרי תיירות    הבא

created by tarrlink