You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

מוזיאונים


העליה לחניתה – החומה והמגדל

לגעת בגבול - מרכז פעילות, חוויה ומוזיאון
גם היום חניתה נוגעת בגבול הרוחש. מטרת ההצעה היא למקם את המוזיאון בתודעה כאייקון קונקרטי עכשוי המשלב בתוכו "במות התרחשות" של העליה לחניתה, ממצא ארכיאולוגי ובניית החומה והמגדל, סמל לתקופה, למעשה חלוצי ולמופת אישי. "במות ההתרחשות" יעוצבו כסביבה פיסולית ויכללו את תמצית מרכיבי התוכן לבמה ואת הממצא הארכיאולוגי השזור בה. בכל במה נוסף למרכיבים הויזואליים ימוקם פנל מרכזי, של אותו פרק, אשר יעמיק את התוכן וישבץ בתוכו סיפור אישי הקשור בעליה לחניתה ומסמך אוטנטי. בכל במה ישולב סרטון המעביר את האווירה ויוקרן על גבי תמונת הרקע ובסמוך לכל במה יעוצבו ברוחה איזורי ישיבה.

הקודם    מוזיאונים    הבא

created by tarrlink