You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

תערוכות ותצוגות


יאנוש קורצ'אק של הילדים

תצוגת קבע במוזיאון יד לילד, בית לוחמי הגטאות
התצוגה ממוקמת במפלס הביניים של מוזיאון "יד לילד", באולם עגול שבמרכזו אמפיתיאטרון, ומסביבו תצוגה.
7 מיצגים הבנויים על גבי מערכת במות טווים את סיפור חייו של יאנוש קורצ'אק - מילדותו כהנריק גולדשמיט, דרך לימודי הרפואה, הכתיבה, קבלתו של הילד הראשון לבית היתומים, ועד לבית היתומים הריק, שדייריו - וקורצ'אק בראשם - הובלו אל מותם.

 

הקודם    תערוכות ותצוגות    הבא

created by tarrlink