You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית
מוזיאונים
מגדל דוד בירושלים העתיקה
מוזיאון "יד לילד" בלוחמי הגיטאות - לזכר הילדים שניספו בשואה
מוזיאון "העליה הראשונה" בזיכרון יעקב
מוזיאון הילדים הישראלי בחולון
מרכז רבין לחקר ישראל בתל-אביב
מוזיאון "ימי עכו" במצודה הצלבנית בעכו
מוזיאון "בית השומר" בכפר גלעדי
מוזיאון "סוד התקשורת" ברעננה
מוזיאון "אוצרות קדומים" בנאות קדומים
ברגן בלזן תחרות בינלאומית לאתר הנצחה
תחרות מוזיאון שואה בואנוס איירס
המוזיאון ליהדות רומניה
העליה לחניתה - החומה והמגדל מרכז פעילות, חוויה ומוזיאון

בבואנו לגבש קונספט למוזיאון ולעצבו, חשוב לנו למצות את התכנים ואיתם לבנות את חווית הביקור. מהלך הביקור צריך לספק חוויה מתמשכת ונבנית תוך שימור סקרנותם של המבקרים ושמירת מרחב לדמיונם.
בניית מרכיבי התצוגות לתמונה שלמה ושיתוף המבקרים, במגוון דרכים לאורך מסלול הביקור הינם מרכיבים חשובים בהצלחתו של המוזיאון.

אנו מייחסים חשיבות רבה ליצירת מערך שיבטיח את קיומו הכלכלי העצמאי של הפרויקט לאחר פתיחתו לקהל.

פרויקטים

created by tarrlink