You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

פרויקטים חינוכיים


פארק מדע, באר שבע

פעילויות העשרה במדע וטכנולוגיה
תפקידו המרכזי של פארק המדע הוא לספק לתלמידים פעילויות העשרה לתכנים הכלולים בתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה שאין אפשרות לבצע במסגרת הבית ספרית. כדי לעמוד במשימה זו חולקו חללי התצוגה לפי נושאים כך שבתי הספר שיבואו לביקור בפארק יוכלו להפיק מהביקור את המרב והמיטב.

מאחר ותוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה היא רחבת היקף, הנושאים שיוצגו בפארק נבחרו כך שיוכלו לתת מענה לקידום תחומי למידה אלה.

הקודם    פרויקטים חינוכיים    הבא

created by tarrlink