You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

פרויקטים

מבטים עוסקת בפיתוח, תיכנון, עיצוב והקמה של פרויקטים מגוונים בתחומי התרבות, החינוך והתיירות - מוזיאונים, מרכזי מבקרים, פרויקטים חווייתיים, פרויקטים חינוכיים, תערוכות ואתרי תיירות.
תחומי התמחותה הם פיתוח תפיסה רעיונית, גיבוש תוכן לפרוגרמות, תכנון ועיצוב, והבאת פרויקטים אל מימושם הסופי בתחומי ההפקה, הבניה והפיקוח.

השלב הראשון בתיכנון כל פרויקט הוא לזהות תמצית שתהווה קו מנחה בסיפור התוכן. זה מסופר דרך מסלול חווייתי המשלב מרכיבים אודיו-ויזואלים ואינטראקטיביים. השאיפה היא ליצור הזדהות ולהדגיש את המשותף תוך קירוב של זמן ומקום אל הבאים ללומדו. הנרטיב מסופר באמצעות שימוש בחומרים אותנטיים שזורים באמצעי המחשה חדשניים.
כל זה מתאפשר בזכות תחקיר מעמיק ומפורט המשמש הן את גיבוש התוכן והן את העיצוב ומעניק לצוות היכרות אינטימית עם נושא הפרויקט.

קורצ'אק של הילדים
אתרי תיירות
תערוכות ותצוגות
פרויקטים חינוכיים
פרויקטים נושאיים
מרכזי מבקרים
מוזיאונים
created by tarrlink