You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

מוזיאונים


מוזיאון בית השומר, כפר גלעדי

צוהר אל עולמם ומעשיהם של אנשי "השומר"
המוזיאון, על מרכיבי התצוגה, ההנצחה והסיפורים האישיים מהווה צוהר אל עולמם ומעשיהם של אנשי "השומר" - אנשים צעירים אשר בעלילת חייהם יצרו מעגלים של סוד ויצירה, הנובעים מחיפוש דרך ובנייתה של דרך חדשה.

מהלך התצוגה, חדרי העיון והזכרון, חלל האודיטוריום, חלל ההתכנסות ואוסף פסלי בתיה לישינסקי מציגים את המיתוס והאתוס של אנשי "השומר", תוך שמירת רוחם, דמותם ומעשיהם.

הקודם    מוזיאונים    הבא

created by tarrlink