You need to download the latest version of FlashPlayer
צרו קשר
פרויקטים
אודות מבטים
דף הבית

מרכזי מבקרים

הקמת מרכז מבקרים משמשת להעשרה ולהעמקת חווית הביקור במפעל אותו היא מציגה ומשמשת כנדבך אחד וכחלק מביקור באותו המפעל .
על פי תפישתנו, מטרת מרכז המבקרים לשדר את המסרים בדרך עקיפה ותוך כדי מהלך חווייתי.

במכון ויצמן עסק המשרד בפיתוח קונספט עבור ביקור כולל בקמפוס, בכתיבת פרוגרמות, תיכנון, עיצוב וליווי ההקמה של מרכז המבקרים בספרית ויקס, של המרכז ההיסטורי במגדל המים ושל סידרה של עמדות ביקור שפוזרו ברחבי המכון.
בתחנת הכוח "אורות רבין" של חברת החשמל עסק המשרד בתיכנון המבנה ובתפקיד ליווי מוזאלי, פרוגרמטי לתיכנון התצוגה כמעצבי על.
באלתא תעשיות בטחוניות עסק המשרד בתיכנון, עיצוב וליווי ההקמה של מרכז תצוגות גדולות לאירוח אח"מים מחו"ל.

פרויקטים

created by tarrlink